31 – Chilton County (g) – 29 – Pell City (g)

18 Feb 2022
4:00 pm
31 - Chilton County (g)
W
2
2 0
29 - Pell City (g)
L
0
Full Time
Latest Games
31 - Chilton County (g)
Lakeshore Shootout 2022 (Girls) Lakeshore Girls - JV
Eagle #3 | 18 Feb 2022 1:00 pm
31 - Chilton County (g)
5
5 0
32 - Austin (g)
0
29 - Pell City (g)
Lakeshore Shootout 2022 (Girls) Lakeshore Girls - JV
Pelham High School (stadium turf) | 18 Feb 2022 1:00 pm
30 - Pelham (g)
1
1 0
29 - Pell City (g)
0