Lakeshore Boys – Freshmen

Lakeshore Shootout 2023 (Boys)

Lakeshore Boys - Freshmen
Pelham High School (stadium turf) | 2 Feb 2023 5:00 pm
B23 - 33 - Pelham
-
- -
B23 - 39 - Hoover
-
Veterans Park #1 | 3 Feb 2023 2:30 pm
B23 - 34 - Oak Mountain
-
- -
B23 - 41 - Auburn
-
Veterans Park #2 | 3 Feb 2023 2:30 pm
B23 - 38 - Homewood
-
- -
B23 - 36 - Vestavia
-
Pelham High School (stadium turf) | 3 Feb 2023 4:00 pm
B23 - 43 - Spain Park
-
- -
B23 - 37 - Southside
-
Veterans Park #1 | 3 Feb 2023 7:00 pm
B23 - 39 - Hoover
-
- -
B23 - 44 - Mountain Brook
-
Veterans Park #2 | 3 Feb 2023 7:00 pm
B23 - 35 - Chelsea
-
- -
B23 - 40 - Huntsville
-
Pelham High School (stadium turf) | 3 Feb 2023 8:30 pm
B23 - 33 - Pelham
-
- -
B23 - 42 - John Carroll
-
Eagle #4 | 4 Feb 2023 8:30 am
B23 - 37 - Southside
-
- -
B23 - 38 - Homewood
-
Pelham High School (grass field) | 4 Feb 2023 8:30 am
B23 - 41 - Auburn
-
- -
B23 - 33 - Pelham
-
Pelham High School (stadium turf) | 4 Feb 2023 8:30 am
B23 - 40 - Huntsville
-
- -
B23 - 39 - Hoover
-
Eagle #2 | 4 Feb 2023 8:30 am
B23 - 36 - Vestavia
-
- -
B23 - 35 - Chelsea
-
Eagle #1 | 4 Feb 2023 8:30 am
B23 - 44 - Mountain Brook
-
- -
B23 - 34 - Oak Mountain
-
Pelham High School (grass field) | 4 Feb 2023 10:00 am
B23 - 42 - John Carroll
-
- -
B23 - 43 - Spain Park
-
Eagle #1 | 4 Feb 2023 1:00 pm
B23 - 40 - Huntsville
-
- -
B23 - 36 - Vestavia
-
Eagle #4 | 4 Feb 2023 1:00 pm
B23 - 34 - Oak Mountain
-
- -
B23 - 38 - Homewood
-
Pelham High School (stadium turf) | 4 Feb 2023 1:00 pm
B23 - 41 - Auburn
-
- -
B23 - 43 - Spain Park
-
Pelham High School (grass field) | 4 Feb 2023 1:00 pm
B23 - 44 - Mountain Brook
-
- -
B23 - 35 - Chelsea
-
Pelham High School (grass field) | 4 Feb 2023 2:30 pm
B23 - 37 - Southside
-
- -
B23 - 42 - John Carroll
-